Polinetikett

A Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola
számítógépes hálózatának felhasználói szabályzata
(POLINETIKETT)

 

 1. A dokumentum státusa és célja

A hálózat összetett, nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak ezért vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket is. A hálózat a lehetőségekért van és nem a korlátozásokért. Szükség van azonban korlátokra, hogy a szolgáltatások folyamatosan és biztonságosan működhessenek. A szabályzat a biztonsági előírásokat részletezi; a lehetőségek ismertetésére nem hivatott.

Hálózatunk az Internet és egyéb nyilvános hálózatok részét képezi, ezért szükséges, hogy szabályzatunk a nemzetközi normákhoz igazodva magában foglalja mindazokat a szigorú szabályokat és ajánlásokat, amelyek nélkül a hálózat nem működtethető, vagy működése más hálózatokra nézve veszélyes volna.

A hálózat működéséért a jogi felelősséget az iskola egyszemélyi felelős vezetőjeként a pedagógiai vezető viseli. A hálózat üzemeltetői szakmai felelősséget vállalnak, hogy megteszik az Internet közössége által elvárható lépéseket a hálózat nemzetközi normáknak megfelelő biztonságos üzemeltetéséért.

A szabályzat nem ismerése nem mentesíti a felhasználót a megsértése esetén alkalmazható szankciók, valamint a polgári és büntetőjogi következmények alól.

A szabályzat minden felhasználóra egyformán érvényes.

A szabályzatot szükség esetén – például ha a hálózat fejlődése ezt indokolttá teszi – időről időre felülvizsgáljuk. A módosításokról a felhasználók értesítést kapnak. Ha a módosítást nem fogadják el, hálózati azonosítójukról le kell mondaniuk.

 

 1. Az azonosító és a hálózati hozzáférés

Az iskolai hálózatot a Politechnikum diákjai és munkatársai használhatják. A Politechnikumba látogató vendégek hozzáférését igény esetén a hálózat üzemeltetői biztosítják. A rögzített számítógépes infrastruktúra mellett saját mobileszköz (laptop, okostelefon, tablet) is regisztrálható önkiszolgáló módon. Kiskorú felhasználók esetén ez szülői engedélyhez kötött.

A hálózat felhasználóinak nyilvántartása, a belépések engedélyezése és tiltása a hálózat üzemeltetőinek első számú, elidegeníthetetlen feladata és a hálózat biztonságos működésének alapfeltétele. A felhasználói azonosítók létrehozása és törlése ezért a hálózat üzemeltetőinek kizárólagos joga.

A felhasználói azonosító egy nyilvános felhasználónévből és egy titkos, csak a tulajdonosa által ismert jelszóból áll. A kettő együtt teszi lehetővé a belépést. Az felhasználónévből képezzük az email-címet (pl. felhasználónév@poli.hu) és a személyes weboldal címét is. (pl. http://www.poli.hu/~felhasználónév)

Az azonosítót a munkavállalói, illetve tanulói jogviszony megszűnésekor, végzős diákok esetében a tanév elvégzését követő szeptember hó 30. napján automatikusan megszüntetjük. Amennyiben a felhasználó a továbbiakban is szeretne élni a hálózat használatának lehetőségével, írásban kérvényezheti az azonosító megtartását a hálózat üzemeltetőinél.

 

 1. A jelszó

A jelszó mindenkinek a személyes titka, és akkor tölti be rendeltetését, ha csak egy ember ismeri. A jelszó védi a felhasználót, mert illetéktelenek számára lehetetlenné teszi az állományaiba való betekintést, leveleinek elolvasását vagy a felhasználó nevében történő jogosulatlan bejelentkezést, és védi a hálózat többi használóját is, mert lehetővé teszi a szabálysértők azonosítását.

A jelszóválasztásnál alapvető szempont, hogy illetéktelenek ne tudják azt könnyen kitalálni. Az ideális jelszó legalább nyolc karakter hosszú, számokat és betűket egyaránt tartalmaz. Ne adjuk meg jelszónak barátaink, családtagjaink, esetleg kedvenc háziállatunk nevét, mert azt illetéktelenek néhány perc alatt kitalálhatják.

A jelszót célszerű fejben tartani. Ha a felhasználó leírja a jelszót, akkor tartsa elzárva vagy kódolja illetéktelenek számára hozzáférhetetlen módon.

A jelszót másokkal közölni, az azonosító használatát másnak akár rövid időre is lehetővé tenni tilos. A legszigorúbb tilalom alá esik a más nevében való bejelentkezési kísérlet, akár az illető engedélyével is.

Ha felmerül a gyanúja, hogy a jelszót valaki megtudta, akkor azonnal meg kell változtatni és a hálózat üzemeltetőit haladéktalanul tájékoztatni kell.

A hálózat üzemeltetői előírhatják, hogy bizonyos idő elteltével a jelszót kötelező legyen megváltoztatni, de ilyen előírás hiányában is érdemes ezt évente megtenni.

A hálózaton végzett munka után szabályosan ki kell jelentkezni, vagy a gépet le kell állítani.

 

 1. Hálózathasználati alapelvek

A hálózat használatának alapelvei összhangban állnak a magyarországi jogszabályokkal és az iskola Házirendjével.

Az iskola hálózata alapvetően oktatási célokat szolgál. A magáncélú számítógép használattal szemben a munka elsőbbséget élvez.

A felhasználók az erőforrásokkal takarékosan bánjanak, másokra is legyenek tekintettel. Ilyen erőforrások (a teljesség igénye nélkül) pl.: a lemezterület, a sávszélesség, a nyomtatókapacitás, a hálózat üzemeltetőinek munkaideje.

A hálózati felhasználók tevékenysége ellenőrizhető és visszakereshető.

A szerverekre és munkaállomásokra felhasználói szoftvereket (beleértve a játékokat is) letölteni, felmásolni, telepíteni csak a hálózat üzemeltetőinek előzetes engedélyével lehet.

A hálózat nem rendeltetésszerű használata fegyelmi vétségnek számít. Tilos a hálózat konfigurációjának megváltoztatására, a hálózaton áthaladó adatcsomagok elfogására, a hálózati jogosultságok jelszólopó programmal, vírussal vagy bármilyen módon való megváltoztatására kísérletet tenni.

A felhasználók kötelessége bármilyen rendellenességről tájékoztatni a hálózat üzemeltetőit.

A hálózat biztonságos működését a hálózat üzemeltetői biztosítják, de nem vállalnak felelősséget a nem megfelelő használatból eredő problémákért.

A felhasználók adataiban hardver- vagy szoftverhiba miatt keletkezett kárért a hálózat üzemeltetői felelősséget nem vállalnak.

 

 1. A hálózat üzemeltetésével kapcsolatos rendelkezések

A hálózat üzemeltetőinek kötelessége a folyamatos működés biztosítása és szükség esetén az iskola számítógépes erőforrásainak megvédése. A jogszabályokkal összhangban használhatnak szűrőprogramokat és egyéb korlátozó eszközöket. A fenti jogok a hálózat üzemeltetőit nem hatalmazzák fel arra, hogy mások állományaiba öncélúan beleolvassanak vagy azokban bármilyen változtatást végezzenek. Ezekhez a jogokhoz fokozott erkölcsi és jogi felelősségvállalás tartozik.

A jogosultak a tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokkal nem élhetnek vissza, a felhasználó engedélye nélkül nem hozhatják nyilvánosságra. A titkosság alól kivételt jelent, ha az információ bűncselekmény gyanújára vagy a hálózat működését alapjaiban veszélyeztető körülményre enged következtetni.

 

 1. Személyes biztonság

Mivel az Interneten bárki visszaélhet az anonimitás lehetőségével, ezért nagyon kell ügyelni arra, hogy a felhasználók a személyes információkat kivel és hogyan osztják meg. A személyes adatokkal való visszaélés bármilyen gyanúja esetén haladéktalanul értesíteni kell az osztályfőnököket vagy valamelyik tanárt.

 

 1. Internetes zaklatás

A felhasználóknak mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy az Interneten található megannyi értékes és hasznos tartalom mellett rengeteg inkorrekt, sértő, bántó és ellenőrizhetetlen információ is megtalálható. Az internetes zaklatás bármilyen formája szigorúan tilos, ez bűncselekménynek számít Magyarországon és az Európai Unióban is. Aki másokat bántalmaz, megaláz, rágalmaz, kibeszél, becsap vagy félrevezet, súlyos fegyelmi vétséget követ el, mintahogyan az is, aki rémisztő, felkavaró, zaklató tartalmú leveleket vagy kommenteket küld, terjeszt, megoszt. A hálózati tevékenységek utólag is lekövethetők.

 

 1. Plagizálás, jogszerű újrahasznosítás

Az internetes tartalmak saját anyagokba történő beillesztése, másolása, újrahasznosítása kizárólag jogszerűen történhet. Egy másik ember vagy csoport munkáját hivatkozás, forrásmegjelölés vagy szerzői engedély nélkül tilos felhasználni, illetve azt sajátként feltüntetni.

A szabad felhasználású források pontos felhasználási lehetőségeiről a magyar jogrendbe is illeszkedő Creative Commons (https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons) licencek tájékoztatnak. Ennek betartása mindenki számára kötelező.

 

 1. Az iskola tulajdonában lévő mobileszközök használata

Az iskola tulajdonában lévő mobileszközök használata során (laptop, tablet) minden esetben a tanár utasításainak megfelelően kell eljárni. Az eszközökön okozott vagy észrevett bármilyen kárt vagy szoftveres problémát azonnal jelezni kell a felelős tanárnak vagy a hálózat üzemeltetőinek.

 

 1. 10. A Netikett

A Netikett az internetes közösség hosszú idő alatt kialakított szabálygyűjteménye, melynek betartása a hálózaton való együttélés feltétele. A Netikettet minden felhasználónak ismernie kell. Az általános netikett az Interneten, az RFC 1855 nevű dokumentumban található.

 

 1. A szabályzat betartása, következmények

A szabályzat megsértése fegyelmi vétségnek minősül, amelynek elbírálásában az iskolai eljárásrend az irányadó (pl. Iskolabíróság). A büntetőjogi felelősség alá tartozó ügyek a vonatkozó jogszabályi következményekkel járnak.

 

Budapest, 2016. március 3.

 

2141 összes, ebből 1 mai megtekintés
Tetszik(0)Nem tetszik(0)

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .